OV

De oudervereniging zorgt er voor dat kinderen op De Korenaer een geweldige tijd hebben. Dit door buitenschoolse activiteiten te organiseren, het ondersteunen van school bij allerlei activiteiten, en door op alle mogelijke manieren de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De oudervereniging is tevens een overlegorgaan tussen de ouders en de directie en heeft ook contact met de MR (Medezeggenschapsraad).

Bij het inschrijven aan onze school wordt elke ouder automatisch lid van de oudervereniging en ontvangt daarbij elk jaar een verzoek (automatische incasso) tot een vrijwillige financiële bijdrage.  Met de bijdrage van de ouders verzorgt de oudervereniging samen met de school allerlei activiteiten zoals:

*Nationale pannenkoeken dag     *Kerstviering

*Sinterklaasviering                         *Avondvierdaagse

*Carnaval                                          *Discoavond

*Dansavond                                      *Lampionnenoptocht

*Voorleesontbijt                              *Schoolreis

*Oudpapier                                       *Kledinginzameling

Ouders kunnen laten weten wat ze van de activiteiten vinden.

Ook ideeën en andere op- of aanmerkingen zijn altijd welkom via het e-mailadres ovdekorenaer@gmail.com   

 

De oudervereniging is tevens een overlegorgaan tussen de ouders en de directie en heeft ook contact met de MR (Medezeggenschapsraad).

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Eens in de maand is er een vergadering vanaf 20.15u in het lokaal van groep 7b.

De leden van de oudervereniging zijn:

Voorzitter: Renate Pataki

Vicevoorzitter: Marjan van den Hengel

Secretaris: Tanja Ooms

Penningmeester: Annemieke van Liebergen

Alg. Bestuurslid: Arjanne van der Wielen

Lid: Janette Weigergans

Lid: Nancy van der Ploeg

Lid: Ilse van der Leest

Lid: Irma van den Bogaart

Lid: Kim van Otterdijk

 

Vergaderdata 2017-2018:

4  september 2017

2  oktober 2017

13 november 2017 ( plus inpakken Sinterklaas)

11 december 2017

8  januari 2018

8  februari 2018 ( is een donderdag maar na de vergadering gymzaal versieren voor carnaval)

12 maart 2018

9  april 2018

14 mei 2018

11 juni 2018