Buitenschoolse Opvang

De school is vanaf 1 augustus 2007 wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang te bieden van 7.00u tot 18.30u. SKBO kiest ervoor om niet zelf de opvang te verzorgen, maar dat over te laten aan een deskundige opvangorganisatie in de gemeente Oss. Voor onze school is dat: Het Buitenschools Net. Voor informatie of vragen kunt u mailen naar info@buitenschoolsenet.nl of direct contact opnemen met de coördinator mevrouw Nicole Jeuken, tel. 0412-405030.