Kinderen die vanuit een andere basisschool bij ons op school komen (zij-instromers) kunnen, net als nieuwe kinderen, op onze school ingeschreven worden. Echter, als een ouder dan een kind aanmeldt, vindt er eerst een gesprek plaats met de directeur en de interne begeleider. Vervolgens neemt de intern begeleider contact op met de school waar het kind op dat moment zit. Na intern overleg kan tot plaatsing worden overgegaan. Deze kinderen krijgen eveneens de gelegenheid om een ochtend of middag mee te draaien in de groep waar ze geplaatst zijn. Als u voorafgaand aan een eventuele aanmelding nadere informatie wilt, dan is een telefoontje naar de directie voldoende voor het maken van een afspraak. In de laatste weken van het schooljaar worden er echter geen zij-instromers meer ingeschreven. Wel in het begin van het nieuwe schooljaar.