Op dit downloadplein kunt u verschillende documenten en formulieren downloaden.

 

Schoolplan

Leidraad Korenaer

 

SOP

SOP 2016-2018

 

Aanvraagformulier Schoolverlof

Aanvraagformulier voor verlof

Formulier verklaring werkgever account t.b.v. verlofaanvraag

 

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier dient handmatig door ouder(s)/verzorger(s) ingevuld te worden en niet digitaal.

Daarom is het inschrijfformulier verkrijgbaar tijdens schooluren bij Roswitha Neijs, de administratie van onze school.

 

Informatie jeugd gezondheidszorg GGD Hart voor Brabant

Wat doet de GGD 2017-2018 BO.Korenaer

 

Overige documenten

https://www.saamscholen.nl/p/klachtenprocedure