OV

De oudervereniging zorgt er voor dat kinderen op De Korenaer een geweldige tijd hebben. Dit door buitenschoolse activiteiten te organiseren, het ondersteunen van school bij allerlei activiteiten, en door op alle mogelijke manieren de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. De oudervereniging is tevens een overlegorgaan tussen de ouders en de directie en heeft ook contact met de MR (Medezeggenschapsraad).

Bij het inschrijven aan onze school wordt elke ouder automatisch lid van de oudervereniging en ontvangt daarbij elk jaar een verzoek (automatische incasso) tot een vrijwillige financiële bijdrage.  Met de bijdrage van de ouders verzorgt de oudervereniging samen met de school allerlei activiteiten zoals:

*Nationale pannenkoeken dag     *Kerstviering

*Sinterklaasviering                         *Avondvierdaagse

*Carnaval                                          *Discoavond

*Dansavond                                      *Lampionnenoptocht

*Voorleesontbijt                              *Schoolreis

*Oudpapier                                       *Kledinginzameling

Ouders kunnen laten weten wat ze van de activiteiten vinden.

Ook ideeën en andere op- of aanmerkingen zijn altijd welkom via het e-mailadres ovdekorenaer@gmail.com   

De oudervereniging is tevens een overlegorgaan tussen de ouders en de directie en heeft ook contact met de MR (Medezeggenschapsraad).

De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Eens in de maand is er een vergadering vanaf 20.15u in het lokaal van groep 7b.

De leden van de oudervereniging zijn:

Voorzitter: Annuska van den Hout

Vicevoorzitter: Marjan van den Hengel

Secretaris: Tanja Ooms

Penningmeester: Bertine Klein Douwel

Alg. Bestuurslid: Nancy van der Ploeg

Lid: Arjanne van der Wielen

Lid: Janette Weigergangs

Lid: Renate Pataki

Lid: Ilse van der Leest

Lid: Irma van den Bogaart

Lid: Kim van Otterdijk

Lid: Annemieke van Liebergen

Vergaderdate 2019-2020:

26 augustus 2019

7  oktober 2019

11 november 2019

6 januari 2020

20 februari 2020

30 maart 2020

11 mei 2020