De leerlingen op onze school zijn verdeeld over 8 leerjaren (groepen):
· De kleutergroepen (de groepen 1/2).
Hierin zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar. De nieuwe 4-jarigen stromen in de groepen 1/2 in;
· De jaargroepen 3 t/m 8.
Hierin zitten kinderen vanaf ongeveer 6 tot 12 jaar.
In deze groepen werken we met een leerstofjaarklassen-
systeem. De kinderen zitten bij hun leeftijdgenoten in de groep.

De groepsgrootte varieert per groep. De gemiddelde groepsgrootte ligt momenteel rond de 26 kinderen.
We spannen ons in om de groepen zo klein mogelijk te houden en waar mogelijk extra ondersteuning te geven.