Missie: ontdekken en ontwikkelen van talenten in een veilige omgeving!

Visie: LeidRaad Korenaer:

De Korenaer staat voor ontdekken en ontwikkelen van talenten in een veilige en geborgen omgeving. Bij ons leert uw kind vaardigheden voor de toekomst. Onze instructie is effectief en gedegen. Wij houden daarbij altijd rekening met de diversiteit aan niveaus van de kinderen.

 

Het Kind op de Korenaer

Wij leren het kind en zijn/haar talenten beter kennen en werken aan mede-eigenaarschap bij kinderen door meer met kinderen te praten. Bovendien krijgen we op die manier beter zicht op (onderwijs)behoeften en eventuele hiaten. Dit doen we zowel in de groep, als in kleine groepjes en individueel. In deze gesprekken delen we met kinderen de doelen voor de komende periode, zowel vanuit de leerkracht als vanuit het kind zelf. We helpen kinderen hun talenten ontdekken en verder ontwikkelen.

Wij leren kinderen zelfstandig problemen oplossen, zelf plannen, reflecteren op eigen handelen en controle uitoefenen op het eigen werk. We werken aan meer eigenaarschap bij kinderen. Wij leren expliciet vaardigheden aan die het kind in de toekomst nodig heeft (21ste eeuwse vaardigheden).

 

Ruimte op de Korenaer

Wij maken ruimte voor de ontwikkeling van talenten, voor onderzoek en (21ste eeuwse) vaardigheden van kinderen. We maken ruimte voor vroeger starten met Engels. Wij maken letterlijk ruimte in het gebouw voor diverse activiteiten, leerstijlen en werkplekken (statafels, individuele werkplekken, computerplekken en samenwerkplekken).

Wij maken ruimte voor elkaar, vieringen en samenwerking.

 

Samen op de Korenaer

Wij ervaren een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele school. Samen dragen wij de school en steunen we elkaar. Wij voelen ons veilig, spreken elkaar aan op ieders verantwoordelijkheid en vieren samen successen!

 

Zien en Zijn op de Korenaer

Wij zetten talenten van leerkrachten, kinderen en ouders in bij ons onderwijs, bij vieringen, speciale weken en/of middagen (ook: techniekweek, Kinderboekenweek, projectweek). Wij stellen ons open op en organiseren daarom open of inloop ochtenden. Wij willen ons verantwoorden en gehouden worden aan onze eigen afspraken.

 

Onderwijs op de Korenaer

Onze basis is op orde. Onze leerkrachten zijn toegerust, om door middel van professionalisering, de basisondersteuning te kunnen uitvoeren. Wij bieden ons onderwijs tenminste in 3 niveaus aan (verkorte, reguliere en verlengde instructie). Onze leerkrachten hebben zicht op de leerlijnen (van de eigen groep en het jaar ervoor/erna) en kennen de methodes goed. Daardoor kunnen ze flexibel omgaan met methodes en materialen ten dienste van de leerdoelen. Wij werken met ‘voortoetsen’ om ons onderwijs nog beter te kunnen plannen en afstemmen. Wij bekijken kritisch welke toetsen we wel en niet afnemen. Wij maken ruimte voor mediawijsheid en ICT vaardigheid.

Wij zetten zo veel mogelijk middelen, mensen en kwaliteiten in voor ondersteuning in de groep.