Basisondersteuning: onze zorgstructuur:

Doorgaande ontwikkeling leerlingen 

De school volgt vanaf de eerste schooldag de algehele ontwikkeling van de leerling. Naast observatiemomenten gebruiken we methode-gebonden toetsen waardoor de leerkracht het hele jaar zicht heeft op de vorderingen van de cognitieve vaardigheden van de leerlingen. Eventuele problemen worden zo gesignaleerd, waarna gerichte actie mogelijk is. Daarnaast gebruiken we Cito-toetsen die landelijk zijn ontwikkeld. Deze geven de leerkracht en de IB-ers zicht op de ontwikkeling van de leerling en het onderwijs ten opzichte van het landelijk niveau.

Aan de hand van de uitslagen worden de leerlingen, tijdens de leerlingenbesprekingen, door de leerkracht met de IB-ers doorgesproken.

Leerlingenzorg 

Tijdens de leerling besprekingen wordt samen bekeken welke kinderen extra begeleiding nodig hebben en wordt er wanneer nodig, in samenspraak met ouders, een handelingsplan opgezet. Dit plan wordt door de leerkracht uitgevoerd in de klas en op afgesproken tijd geëvalueerd. De school heeft de mogelijkheid om een aantal dagdelen specifieke begeleiding door een remedial teacher te bieden aan een enkel kind of een klein groepje kinderen. Ook beschikt de school over een fulltime onderwijsassistente. Zij is zowel binnen als buiten de klas inzetbaar voor het begeleiden van kinderen die extra instructie nodig hebben. De inzet wordt bepaald door leerkracht en IB.

Leerlingvolgsysteem 

Wij gebruiken CITO LOVS als leerlingvolgsysteem. Alle Cito-toets scores worden hierin opgeslagen. De school werkt met het leerling administratie systeem van ESIS. Hierin zit voor iedere leerling een digitaal dossier. Daar worden gegevens van toetsen, handelingsplannen, gesprekken met ouders/ verzorgers, observaties, mail wisselingen en persoonsgegevens bewaard. Deze dossiers zijn toegankelijk voor de groepsleerkracht, ib, schoolcoördinator, directeur en op verzoek voor de ouders van het kind.